disclaimer

Disclaimer

Versie 2/7/2020

Chantal van Genderen, hierna te noemen CvG, verleent u hierbij toegang tot chantalvangenderen.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. CvG behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op chantalvangeneren.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Chantal van Genderen.

Beperkte aansprakelijkheid

CvG spant zich in om de inhoud van chantalvangenderen.com regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle prijzen op chantalvangenderen.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op chantalvangenderen.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan CvG nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.