rondleiding-voedselbos-nieuwe-erven

BLOG: TOEKOMST VOOR Voedselbos Nieuwe Erven?

by | May 29, 2023

Wat is er aan de hand met het voedselbos?

Lees hier het artikel uit de Volkskrant van 18 juli 2023. (Klik op de foto.)

Artikel Volkskrant Voedselbos Nieuwe Erven

 

Of luister naar de Voedselboscast aflevering  van 21 augustus 2023.

Meer Media

(Ik blijf deze lijst aanvullen):

 

 

 

(Aanvullende informatie onder de foto, beeldcredits zie onderzijde artikel)

Voedselbos Brummen

MEER ACHTERGROND

Vanaf de eerste plantdag in 2017 ben ik betrokken bij Voedselbos Nieuwe Erven in Brummen. Dat een gemeente deze pionierende rol op zich nam, en nauw  samenwerkt met bewoners had ik bij voedselbossen niet eerder gezien! Dus ik was en blijf daar ontzettend enthousiast over en heb me meteen bij dit initiatief aangesloten.

Woonopgave is uitgebreid

Na zes jaar opbouw – maar ook personeelswisselingen binnen de gemeente, blijkt het project toch kwetsbaar. Nu veel moet wijken voor de woonopgave ontstaat de indruk dat er slechts keuze is tussen óf een voedselbos óf woningen. Dit is een schijn-tegenstelling.

Wonen kan goed samengaan met een ecologische openbare ruimte met eetbare planten en bomen. Zo kunnen opgebouwde waarden van het gebied behouden blijven. Want de toekomst van wonen is natuurinclusief.

Maar daar is lef en visie voor nodig.  Zoals de eerste plannen laten zien lijkt het er op dat de gemeente Brummen niet opnieuw zo’n pionierende rol op zich durft te nemen. Er lijkt te worden gekozen voor traditionele projectontwikkeling, met wat lichtgroene kantjes.  Jammer, want daarmee doet het de eigen pionierende rol van 6 jaar geleden weer teniet.

Ik ben benieuwd hoe lang we zo’n patroon als samenleving zullen voortzetten.  Het wordt tijd te beseffen dat andere, meer passende oplossingen beschikbaar zijn.

(lees meer onder de foto)

 

Voedselbos Brummen

 

Verbind liever dan te scheiden

Hoe vaak zullen regeneratieve projecten hier tegen aanlopen? Wie beschermt natuur en sociaal kapitaal? Willen we alleen recreatie-, schuif- en snippergroen of onwikkelen we duurzame woonwijken waar voedsel ook tussen de huizen groeit? Situaties en inzichten kunnen veranderen, maar het permacultuur principe ‘verbind liever dan te scheiden’ zou vaker toegepast mogen worden.

Daarom laten we voedselbos Nieuwe Erven dit groeiseizoen in optimale vorm zien! Niet teveel concentreren op wat verloren gaat, maar vooral tonen hoeveel potentie deze plek heeft.

 

 www.voedselbosnieuweerven.nl

 

* Om de impact van de huidige bouwplannen in het gebied goed tastbaar te maken werden woord-linten gespannen van kunstenaar José ten Have. Hier zijn beeldbewerkingen van gemaakt zodat het effect in ruimte en tijd zichtbaar is.

Rondleiding Voedselbos Nieuwe Erven